ساعت عاشقی...

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : مردخوب بخوانید :
زن ها 
زخم های زیادی برای نگفتن دارند 
زخم هایی که از چشم هایشان سر باز می کند 

و خوب دیدن 
تنها تفاوت مردی ست 
که همیشه می ماند...

ساعت عاشقی......
ما را در سایت ساعت عاشقی... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 17:48

چکیده : ... با عنوان : لیلی یعنی زندگی بخوانید :
لیلی زندگی است... لیلی زیردرخت انارنشست،درخت انارعاشق شد،گل داد،سرخ سرخ... گلهاانارشدند،داغ داغ.... هراناری هزاردانه داشت.دانه هاعاشق بودند،توی انارجا نمی شدند.انارکوچک بود،دانه ها بی تابی کردند، ساعت عاشقی......ادامه مطلب
ما را در سایت ساعت عاشقی... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 17:48

چکیده : ... با عنوان : بايد مى بود بخوانید :
اى كاش ميشد تو باشى

گاهى آدمها در ميان تمام هياهوهاى شلوغ اطرافش همه را كنار ميزند تا يكى را ببيند

حال روزهاى من بود... من به رد كردن عادت دارم ولى اينكه رد كنم تا يكى را ببينم ديروز و امروز برايم اتفاق افتاد

نميدانم من در راه كجى پا گذاشته ام يا قانون آدمها همين است كه ....

ديشب شب تولدى بود، حس و حالى بود كه حتى اومدن فرشته زندگيت ، مادرت هم خوشحالت نميكرد ولى يكى از همان شلوغى و همهمه اطرافت خيلى خوشحالت ميكرد.... كه نيامد🌸

 

ساعت عاشقی......
ما را در سایت ساعت عاشقی... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 17:48

چکیده : ... با عنوان : دل شیدایی من بخوانید :
 هوای حوصله ام ابری است..... هوای دلم طوفانی است چشمی ازعشق می خواهم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا هنوز عشق در حول و حوش چشم من می چرخد از من گرفته اند چشمانم را کسی باب دلم نبود مرا در کوچه های محبت ساعت عاشقی......ادامه مطلب
ما را در سایت ساعت عاشقی... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 17:48

چکیده : ... با عنوان : محل عبور... بخوانید :
هيخ زنى تمام نمى شود تا وقتى كارت زرد بى توجهى نشانش ندهند... مردى كه كلاهش را بچسبد كه باد نبرد همين ترس، تمام دارايى عاطفى اش را تقديم باد مى كند... حال دلم شبيه روزهاى آخر اسفند است، ميدود نميداند ساعت عاشقی......ادامه مطلب
ما را در سایت ساعت عاشقی... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 17:48

چکیده : ... با عنوان : روز 92 من بخوانید :
امروز بعد از ۹۱ روز باریدم، نتوانستم قوی باشم ، نتوانستم خوشحالی ۱۰۰ روزه ام را افطار کنم، شکستم آنچنانی اذیت شدم که مثل شکستن نوکهای مداد رنگی ام  بهت آب شدن آنچه به آن عشق می ورزیدم. ناراحتی پدر خوش ساعت عاشقی......ادامه مطلب
ما را در سایت ساعت عاشقی... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 17:48

چکیده : ... با عنوان : براى...... بخوانید :
بى تو اما عشق كى معناشود؟من امروز چه دلتنگ بودمالان مسافر مقصدى نامعلومم، نسشته ام و به هياهوى اين جماعت خيره امگرمى دستهاى تو  آنقدر سرد بود كه ساعت عاشقی......ادامه مطلب
ما را در سایت ساعت عاشقی... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت: 11:34

چکیده : ... با عنوان : وقتى او تمام مى شود بخوانید :
وقتی بودنِ کسی تمام شد باید پذیرفت که تمام شده، دست و پا زدن فایده ای ندارد، باید بگذاری برود پیِ کار و زندگی‌اش، باید قبول کنی که شبیه خوردن یک نوشی ساعت عاشقی......ادامه مطلب
ما را در سایت ساعت عاشقی... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت: 11:34

چکیده : ... با عنوان : ساعت عاشقی... بخوانید :
تقديم به توى عزيزم🌺الان که این را می نویسمساعت دقیقا راس نبودن توست......♥️زمانغارتگر عجیبی استهمه چیز را بی اجازه می بردتنهایک چیز را همیشه فراموش م ساعت عاشقی......ادامه مطلب
ما را در سایت ساعت عاشقی... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت: 11:34